Technický a stavební dozor investora

Úkolem  technického dozoru investora (TDI), je zajistit odborný dohled nad prováděnou zakázkou a co nejvyšší kvalitu stavebních prací v souladu s ČSN, platnou legislativou a technologickými postupy.

Kontrolujeme financování stavby, fakturaci a podklady k ní, hlídáme harmonogram projektu a posuzujeme nutnost případných víceprací. Posuzujeme kvalitu projektu, hledáme možné úspory.

Díky službě technického dozoru stavebníka  ušetříte svůj čas, své investice a mnohdy i nervy při jednání se stavební firmou. Částka za prováděnou kontrolu je zanedbatelná ve srovnání s hodnotou stavby a případných oprav v budoucnosti.